vickyさんのマイページ

成績

女性vickyさん

レビュー数0

ポイント数1

今年度913位

通算1244位

  • 神0
  • 萌×20
  • 萌0
  • 中立0
  • しゅみじゃない0

通算

  • ポイント数75
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント67
  • レビュー拍手数8
  • Q&A拍手数1168
  • レビュー数2
  • コミック1
  • 小説0
  • CD0
  • DVD1
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0

2021年度トータル

  • ポイント数1
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント0
  • レビュー拍手数1
  • Q&A拍手数10
  • レビュー数0
  • コミック0
  • 小説0
  • CD0
  • DVD0
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0

2021年5月

  • ポイント数0
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント0
  • レビュー拍手数0
  • Q&A拍手数4
  • レビュー数0
  • コミック0
  • 小説0
  • CD0
  • DVD0
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0

2021年4月

  • ポイント数1
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント0
  • レビュー拍手数1
  • Q&A拍手数6
  • レビュー数0
  • コミック0
  • 小説0
  • CD0
  • DVD0
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0

2020年度トータル

  • ポイント数69
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント63
  • レビュー拍手数6
  • Q&A拍手数464
  • レビュー数1
  • コミック0
  • 小説0
  • CD0
  • DVD1
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0

2019年度トータル

  • ポイント数1
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント0
  • レビュー拍手数1
  • Q&A拍手数126
  • レビュー数0
  • コミック0
  • 小説0
  • CD0
  • DVD0
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0

2018年度トータル

  • ポイント数0
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント0
  • レビュー拍手数0
  • Q&A拍手数73
  • レビュー数0
  • コミック0
  • 小説0
  • CD0
  • DVD0
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0

2017年度トータル

  • ポイント数2
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント2
  • レビュー拍手数0
  • Q&A拍手数51
  • レビュー数0
  • コミック0
  • 小説0
  • CD0
  • DVD0
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0

2016年度トータル

  • ポイント数2
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント2
  • レビュー拍手数0
  • Q&A拍手数112
  • レビュー数1
  • コミック1
  • 小説0
  • CD0
  • DVD0
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0

2015年度トータル

  • ポイント数0
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント0
  • レビュー拍手数0
  • Q&A拍手数237
  • レビュー数0
  • コミック0
  • 小説0
  • CD0
  • DVD0
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0

2014年度トータル

  • ポイント数0
  • レビューポイント0
  • 情報ポイント0
  • レビュー拍手数0
  • Q&A拍手数95
  • レビュー数0
  • コミック0
  • 小説0
  • CD0
  • DVD0
  • 小冊子0
  • ゲーム0
  • グッズ0